EEN ROLBIOGRAFIE SCHRIJVEN

Een rolbiografie schrijven helpt bij het uitdiepen van een te spelen personage. Al naargelang de situatie kun je deze lijst volledig invullen of enigszins beperken. Het is ook nuttig om tijdens het verloop van de repetities deze lijst terug ter hand te nemen en na te gaan hoe Uw personage evolueert en eventueel aan te vullen. Het is geen uitvinding van mij, maar ik laat mijn spelers deze lijst gebruiken bij problemen, hij heeft zijn nut bewezen.

Objectieve gegevens

Wat is je naam?

Hoe oud ben je?

Wat is je opleiding?

Wat is je (huidig) beroep?

Wat is je inkomen?

Wat zijn de omstandigheden in je werk?

Wat is je sociale achtergrond, milieu?

Hoe sta je tegenover je ouders?

Heb je een goede of slechte relatie met je partner?

Heb je veel of weinig vrienden?

Hoe ziet het interieur van je huis er uit?

Heb je een plaats in het openbaar leven? Zo ja. Welke?

Wat is je politieke overtuiging?

Wat zijn je hobby’s?

Heb je bepaalde aangeboren talenten?

Fysische kenmerken

Wat is je gewicht?

Wat is je postuur?

Wat is je uiterlijke verschijning?

Heb je bepaalde fysieke deformaties of een tik?

Wat zijn je seksuele gewoonten?

Psychische kenmerken

Hoe sta je tegenover geloof, godsdienst religie in het algemeen?

Wat is je politieke overtuiging?

Heb je persoonlijke ambities en verlangens?

Ben je introvert of extrovert?

Geef een positieve en een negatieve eigenschap van jezelf?

Hoe zou je het karakter van je personage in een woord omschrijven?

Wat waardeer je in andere en wat beslist niet?

Heb je een bepaald stokpaardje?

Als je de wonderlamp van Aladin zou bezitten wat zouden dan je drie wensen zijn?

Heb je bepaalde complexen, fobieën, frustraties?

Waarin ben je teleurgesteld?

Heb je een heilig principe?

Volgende vragen probeer je te beantwoorden na het lezen van het stuk, en voor het begin van de repetitie van een scène.

Wat wil je bekomen in het stuk?

Welke functie heb je in het stuk?

Wat doe je in de scène?

Wat wil je in de scène?

Welke functie heb je in de scène?

Nog veel plezier met je personage, ik hoop dat ik je van dienst ben geweest.

Uw dienaar;

Oberon I van Mechelen